Direct naar de content

Meer kansen op werk of opleiding met Leerwerkakkoord Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart

Nieuwe MBO-opleiding ‘Entree tot de Haven‘, 300 Carrière Start Garanties, inspelen op vraag naar declaranten door Brexit

Een nieuwe MBO-opleiding ‘Entree tot de Haven‘ die beter aansluit op de arbeidsmarkt, meer opleidingstrajecten voor matrozen en schippers, 300 Carrière Start Garanties en inspelen op een mogelijke vraag naar meer declaranten vanwege de Brexit. Dit zijn enkele afspraken uit het Leerwerkakkoord Transport&Logistek, Personenvervoer en Binnenvaart. Het akkoord is vandaag digitaal ondertekend door een groot aantal partijen en wil in de komende vijf jaar totaal 2200 mensen begeleiden naar werk en scholing in deze kansrijke sectoren om zo toekomstbestendig te blijven.

Het Leerwerkakkoord Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart vertegenwoordigt sectoren waarin Nederland een vooraanstaande positie heeft, ook wereldwijd. De komende jaren zal de werkgelegenheid binnen de sectoren verder groeien. Om toekomstbestendig te blijven, slaan 10 organisaties in de arbeidsmarkt regio Rijnmond de handen ineen samen met het onderwijs en de gemeente.

Afspraken Leerwerkakkoord
In de pijler van School naar werk is er de komende vijf jaar een Carrière Start Garantie voor 300 studenten die hun opleiding afronden. Ook komen er trajecten voor het opleiden van meer matrozen en schippers. In de pijler van Werk naar Werk zijn er afspraken voor loopbaanoriëntatie, 500 opleidingssubsidies voor beroepsgoederenvervoer en instroomtrajecten voor vrachtwagenchauffeurs en personenvervoer. In de pijler (weer) Aan het werk gaan bedrijven uit de betrokken sectoren 150 mensen per jaar uit de bijstand een baan aanbieden. 25 tot 50 werkzoekenden per jaar gaan een beroepsopleiding volgen met extra aandacht voor statushouders, jongeren en vijftig-plussers. Met elkaar worden 20 garantiebanen per jaar gecreëerd.

Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Dit Leerwerkakkoord is alweer het zevende akkoord dat we met partners in de regio hebben gesloten. Ik ben er trots op dat het ons steeds beter lukt om concrete afspraken met elkaar te maken en echt een verschil te maken. De resultaten uit eerdere akkoorden laten dat zien. Uit het Leerwerkakkoord Haven zijn er dit jaar 245 Carrière Start Garanties uitgereikt aan studenten en is er een Havenleerwerkplaats geopend. Vanuit het Leerwerkakkoord Zorg zijn 95 kandidaten met een uitkering een traject voor ouderenzorg ingestroomd. Een groot deel daarvan stroomt door naar een BBL-opleiding. Daarmee combineren ze werken en leren en dat betekent dat ze ook een salaris ontvangen. Daar komt bij dat deze mensen weer mee doen en mee helpen om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg op te lossen.“

Samenwerking
De partners in dit – zevende- Leerwerkakkoord zijn Transport Logistiek Nederland, Neele-vat Logistics, Sectorinstituut Transport en Logistiek, STC Group, RET, Bureau Voorlichting Binnenvaart, Zadkine, Albeda, UWV en Gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie zie: www.leerwerkakkoord.nl