Direct naar de content

Meer groen licht voor fietsers door warmtesensor

Rectificatie op eerder verzonden bericht

Komende donderdag 22 september wordt de Rotterdamse warmtesensor in gebruik genomen. De warmtesensor meet aan de hand van lichaamswarmte hoeveel fietsers bij het rode licht op Churchillplein staan te wachten. Zijn dat er veel, dan gaat het verkeerslicht langer en vaker op groen. De warmtesensor is de enige in zijn soort in Nederland.

Sneller kunnen doorfietsen is een van de bijna dertig actiepunten in het fietsplan 2015-2018 ‘Fietsen heeft voorrang’. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat meer Rotterdammers de fiets pakken. Meer fietsers draagt bij aan een gezondere lucht in de stad en fietsen is ook nog eens goed voor je gezondheid.

Uniek in Nederland
Een van de grootste frustraties van fietsers is lang wachten voor verkeerslichten. De warmtesensor is een van de experimenten waarmee Rotterdam onderzoek doet naar het verkorten van de wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten. Deze wordt nog nergens in Nederland gebruikt voor fietsverkeerslichten. Gekozen is voor Churchillplein, op de hoek van Blaak en Coolsingel. Hier moeten fietsers soms lang wachten (tot twee minuten). Ook de Fietsersbond heeft gevraagd om maatregelen op dit kruispunt. Er ligt wel een detectielus in de grond om te meten of er fietsers staan, maar de warmtesensor reikt verder. Wanneer veel fietsers staan te wachten, geeft de sensor een signaal af waardoor de fietsverkeerslichten langer en vaker groen licht geven. De verwachting is dat de wachttijd voor fietsers met 30% tot 50% afneemt.

Minder lang wachten
De gemeente neemt meer maatregelen zodat fietsers kunnen doorfietsen. De afstelling van verkeerslichten is op ruim 20 plekken verbeterd. Deze plekken waren aangewezen door fietsers die vonden dat ze hier te lang moesten wachten. Bij het regulier vervangen van verkeerslichten – op 15 kruispunten per jaar – is ‘voorrang voor fietsers en openbaar vervoer’ voortaan uitgangspunt. Op verschillende plekken langs de drukste fietsroute tussen Noord en Zuid wordt in 2016 en 2017 geëxperimenteerd met een advies hoe hard of langzaam te fietsen om het volgende groene licht te halen.

Proef
Wethouder Langenberg stelt vanaf donderdagochtend de warmtesensor in bedrijf. Het effect van de sensor wordt in de gaten gehouden. Uitgangspunt is dat de fietsers profijt moeten hebben van deze maatregel en de automobilisten wel iets meer wachttijd mogen ervaren, maar de sensor niet tot verstopping van andere kruispunten moet leiden. Slaagt de proef, dan kan het zijn dat meer warmtesensoren in Rotterdam komen.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Abusievelijk is het persbericht al eerder gepubliceerd, op donderdagmorgen is er nog steeds de mogelijkheid voor een fotomoment. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.