Direct naar de content

Meer gezinnen in de stad

Aantal gezinnen in de wijken rondom centrum is toegenomen

In Rotterdam zijn het afgelopen jaar meer draagkrachtige gezinnen in de wijken rondom het centrum gaan wonen. Dit komt onder andere door de groei van het aanbod grotere woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte. Dit staat in de voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Wijken.

Samen met partners als woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zijn het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in de toevoeging van geschikte woningen voor gezinnen. Tot juni 2016 zijn 173 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hiermee is het aandeel gezinnen in de kansrijke wijken rondom het centrum met 4 procent gestegen.
Voorbeelden van zulke woningen zijn te vinden aan het Soetendaalseplein en Huis van Wensen in Nieuw Crooswijk en Kaap Belvedère 3 in Katendrecht.
In 2016 is verder nog gestart met de bouw van 190 nieuwe gezinswoningen. Deze worden veelal de komende tijd opgeleverd. De verkoop van deze woningen is succesvol verlopen. Voorbeelden zijn de Kaapvaarder in Katendrecht en Prachtig Kralingen en de Palestinastraat in Kralingen West. Daarnaast staan er voor de periode september 2016 – december 2017 nog ruim 250 nieuwbouwwoningen voor gezinnen in de planning.

Kansrijke Wijken

Het gemeentebestuur van Rotterdam werkt met het programma Kansrijke Wijken aan het stimuleren dat er meer inwoners met sterke schouders in de stad komen en blijven wonen. Daarbij wordt gestuurd op meer grote woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte in een aantal wijken rondom het centrum. Het gaat om de wijken Middelland, Oude Noorden, Nieuwe Westen, Liskwartier, Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Lloydkwartier, Katendrecht en Kop van Zuid-Entrepot.

Grote belangstelling
Er is een groeiende vraag naar grotere woningen in de kansrijke wijken. Projecten met gezinswoningen kunnen rekenen op grote belangstelling. Zo waren er dit najaar maar liefst 600 geïnteresseerde kopers voor 43 gezinswoningen in het nieuwbouwproject Paradijshof in Nieuw Crooswijk. Er is ook veel interesse voor het diverse zelfbouwaanbod in de kansrijke wijken, zeker onder (jonge) gezinnen. Daarom stimuleert de gemeente kleine projectontwikkelingen, kluswoningen, meer ruimte voor zelfbouw en samenvoegen van kleine woningen. Wethouder Schneider (stedenbouw en integratie) is blij met de komst van deze gezinnen: “Gezinnen willen in de stad blijven wonen, maar vinden het soms lastig om een geschikte woning te vinden. De gemeente vindt het belangrijk om deze gezinnen voor de stad te behouden. Naast de eengezinswoningen met een tuin is het goed om ook nieuwe woonvormen te onderzoeken en te ontwikkelen.”

Onderwijs
Goed onderwijs is voor woningzoekende gezinnen een belangrijke voorwaarde om te kiezen voor een woonwijk. Twee excellente scholen per wijk realiseren is daarom ook een van de speerpunten van het programma. Het predicaat Excellent geeft aan dat een school op een bepaald gebied uitblinkt. Vanuit het programma worden scholen in de kansrijke wijken actief gewezen op de mogelijkheid om dit predicaat aan te vragen. De school neemt zelf het initiatief tot het indienen van een aanvraag via het Ministerie van Onderwijs. Het traject staat open voor iedere school waarvan de onderwijskwaliteit goed op orde is. In Middelland heeft bijvoorbeeld De Mariaschool het predicaat aangevraagd. Nog eens 11 basisscholen in de kansrijke wijken zijn enthousiast en zijn bezig met het verwerven van het predicaat.
Ook zijn er middelbare scholen die het predicaat excellent hebben. Naast Wolfert Tweetalig (vwo) en De Toorop Mavo (vmbo-t) heeft bijvoorbeeld ook LMC Praktijkonderwijs Schietbaanstaat in Nieuwe Westen het afgelopen jaar het predicaat excellent verworven.

Buiten en spelen
In sommige buurten rondom het centrum zijn de speelmogelijkheden voor kinderen nog beperkt. Net als de ruimte om nieuwe voorzieningen aan te leggen. Schoolpleinen zijn daarom belangrijke buitenspeelplekken voor kinderen. Door schoolpleinen te vergroenen en open te stellen buiten schooltijden, kan de bestaande openbare ruimte beter worden benut. Basisschool De Fontein in de Hoyledestraat in Noord heeft dit jaar een groen schoolplein gekregen. Het oude stenige schoolplein is verbouwd tot een groene oase met volop speel- en leermogelijkheden voor kinderen. In oktober is gestart met de uitvoering van het groene schoolplein van De Schalm in Katendrecht.

Droomstraten
Ook Droomstraten dragen bij aan de ambitie om de draagkrachtige gezinnen te behouden voor de stad. Bij dit project ontwikkelen bewoners plannen om hun straat beter te benutten voor spelen en ontmoeten In 2015 zijn er zes Droomstraten gestart in straten waar veel gezinnen wonen. Dit zijn de Berkelselaan, Kettingstraat, Blommerdijkselaan, Lamberstusstraat, de Peperklip en De 3 Straatjes in Middelland. In 2016 hebben nieuwe droomstraten hun plannen ingediend. De plannen lopen uiteen van een eigen verkeersveiligheidsplan voor de Brancobuurt in Middelland tot een pop up familieplein op het Noordplein.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl