Direct naar de content

Meer geld voor taalactiviteiten

Extra inzet om laaggeletterdheid te bestrijden

De gemeente Rotterdam stelt komend jaar 350.000 euro extra beschikbaar voor laagdrempelige taalactiviteiten voor volwassenen. Het geld is beschikbaar voor de gebieden Delfshaven, IJsselmonde, Hoogvliet, Feijenoord en Charlois. Hier is het aantal laaggeletterden hoger dan het stedelijk gemiddelde.

In Rotterdam is er een groot aanbod van taalcursussen en –activiteiten om de Nederlandse taal te verbeteren. Het extra geld dat nu beschikbaar wordt gesteld gaat naar taalactiviteiten zonder diploma, begeleid door vrijwilligers en professionele docenten. Investering in deze activiteiten zorgt voor een doorstroom naar cursussen op een hoger niveau.

Onderzoek
De intensivering komt na de uitkomsten van onderzoek van CINOP Advies, OBI, de Universiteit van Maastricht (ROA en ERD), ETIL en Kohnstamm Instituut naar laaggeletterdheid in Rotterdam. Omdat laaggeletterdheid nergens geregistreerd staat, zijn alle gegevens hierover schattingen. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het aantal laaggeletterden in Rotterdam tussen 80.000-96.500 ligt. Dit is gemiddeld 21% van de Rotterdamse beroepsbevolking.

Factoren laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid kent een aantal factoren: leeftijd, herkomst (vooral 1e generatie migranten), opleidingsniveau en status op de arbeidsmarkt. Rotterdam telt ten opzichte van Nederland veel migranten, veel lager opgeleiden (mensen zonder startkwalificatie), en veel werklozen. Deze factoren hebben een negatief effect op laaggeletterdheid. Daarentegen heeft Rotterdam een jongere leeftijdsopbouw, wat een dempend effect heeft op laaggeletterdheid.

Taal is een middel
Rotterdam is één van de eerste gemeenten in Nederland die, op innovatieve wijze, vorm en inhoud geeft aan het taalbeleid. Duurzaamheid is daarbij belangrijk, zodat mensen hun nieuw opgedane taalkennis vast weten te houden. Taal is een middel om gezonder te leven, minder schulden te maken, volwaardig mee te doen in de samenleving en een goed taalniveau helpt om werk te vinden en te houden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Marian `t Jong, 06 – 51915238 of mc.tjong@rotterdam.nl