Direct naar de content

Meer digitale dienstverlening gemeente

Burgerjaarverslag 2013

In 2013 hebben Rotterdammers meer gebruik gemaakt van de digitale dienstverlening van de gemeente. Minder mensen bezochten de Stadswinkels. Dat blijkt uit het net gepubliceerde burgerjaarverslag 2013 van de gemeente Rotterdam.  

In het burgerjaarverslag geeft de burgemeester een overzicht van de gemeentelijke dienstverlening in het afgelopen jaar. In 2013 maakten 50 procent meer inwoners gebruik van Mijn Loket, het digitale dienstverleningsloket van de gemeente op Rotterdam.nl. Dit sluit aan bij het gemeentelijke beleid om mensen te stimuleren zoveel mogelijk producten en diensten via internet aan te vragen. Voordeel voor de Rotterdammer: op ieder moment en waar men maar wil kan men een product aanvragen of afspraak maken.

1 miljoen telefoontjes
Maar ook via de telefoon wisten de inwoners de gemeente goed te vinden. Via het gemeentelijk informatienummer 14 010 kwamen ruim 1 miljoen telefoontjes binnen. Dat is bijna 300 duizend meer dan in 2012. De meeste vragen gingen over afvalstoffenheffing, betalingsregelingen met de belastingdienst en uitkeringen/bijzondere bijstand. Het aantal bezoeken aan de Stadswinkels nam af met ruim 25 procent.

Meer klachten, minder bezwaren
De gemeente Rotterdam krijgt doorlopend reacties van inwoners, ondernemers en bezoekers. Van klachten tot tips, van bezwaarschriften tot complimenten. Het aantal klachten in 2013 was iets meer dan in 2012. Voor een belangrijk deel komt dat door de economische crisis, waardoor inwoners van Rotterdam vaker een beroep moesten doen op voorzieningen van de gemeente.
Het aantal bezwaarschriften is afgenomen. Dit komt onder andere door een betere voorlichting en een betere motivering van besluiten. In 2013 zijn er vooral minder bezwaren binnengekomen over huishoudelijk afval en geweigerde parkeervergunningen.

Het volledige burgerjaarverslag is te vinden op:
www.Rotterdam.nl/burgerjaarverslag2013


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Otten, communicatie gemeente Rotterdam: 0653354527 of 010 2671674