Direct naar de content

Meer dan 350 langdurig werkzoekenden aan de slag via de 100 van Sander

Meer dan 30 werkgevers sluiten zich aan

Bijna 30 nieuwe werkgevers sluiten zich vandaag aan bij de ‘100 van Sander’, waaronder Cruyff, the Greenery, The Green Crew en de SPAR. Deze werkgevers begrijpen hoe belangrijk het is dat mensen die al langere tijd geen werk hebben, toch weer mee kunnen doen. Televisiemaker en bekende Rotterdammer Sander de Kramer gaat met deze campagne op zoek naar 100 werkgevers met een sociaal hart. Het doel van de campagne is om mensen die langer dan drie maanden zonder werk zitten, aan een baan te helpen. De campagne is in februari 2020 gestart met 7 bedrijven en 3 uitzendbureaus. Bij deze bedrijven zijn dit jaar 370 werkzoekenden met een uitkering aan de slag gegaan. Wethouder Moti en Sander Kramer hebben vandaag de intentieverklaring met de werkgevers digitaal ondertekend.

Extra inzet
De regio Rijnmond telt ruim 70.000 mensen zonder werk. Een groot deel hiervan heeft extra hulp nodig om aan een baan te komen. Het gaat dan om mensen die al lange tijd niet meer hebben gewerkt, een fysieke beperking, chronische ziekte of taalachterstand hebben. Vaak betrokken en loyale medewerkers, die vooral in het begin extra begeleiding nodig hebben. Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Het is door corona moeilijker geworden om ook deze groep mensen aan betaald werk te helpen. Dat betekent dat we ons extra voor hen moeten inzetten. Iedereen verdient een kans op passend, betaald werk. Het is geweldig dat deze bedrijven onderkennen hoe belangrijk dat is voor onze samenleving en vandaag de daad bij het woord voegen.”

De Kramer: “Ik vind het een eer dat ik werkgevers kan inspireren om ook mensen in dienst te nemen die wat meer hulp nodig hebben. Het is bijzonder dat we zelfs nu weer nieuwe bedrijven hebben gevonden die meedoen met ‘de 100 van Sander’. Die werkgevers laten zien dat zij een sociaal hart hebben. En tegelijkertijd halen ze natuurlijk ook supergemotiveerd personeel binnen.” Moti: “In Sander hebben we een geweldige ambassadeur gevonden. Zijn overtuiging dat iedereen een gelijke kans op werk verdient, kan hij op een fantastische manier overbrengen op ondernemers.”

De 100 van Sander
Sinds de start in februari hebben zich ruim 40 grote en kleine bedrijven bij ‘de 100 van Sander’ aangesloten, van Stedin en Erasmus MC tot Picnic, Picture Momentz en Carwash Blijdorp. Sander de Kramer zal de komende tijd op verschillende manieren bedrijven blijven inspireren en motiveren om een van ‘de 100 van Sander’ te worden.

Meer informatie over de 100 van Sander: www.de100vansander.nl