Direct naar de content

Meer betaalbaar wonen in binnenstad Rotterdam

Ontwikkeling RISE zorgt voor 1.300 woningen

Er is grote behoefte aan nieuwe betaalbare woningen voor middengroepen in het centrum van Rotterdam. Marktinitiatief RISE geeft circa 1.300 huishoudens de mogelijkheid om in een duurzame woning aan het meest prominente stadsplein van Rotterdam, Hofplein, te wonen. Het plan voor drie woontorens met veel woningen in het sociale en middensegment is met het opstellen van de nota van uitgangspunten een stap dichterbij.

RISE is een initiatief van RED Company dat bijdraagt aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad. Een belangrijk onderdeel van het plan is de gemengde invulling van de woningen: van sociale huurwoning, tot middenhuur en het hogere segment. Van het totaal valt tenminste 50% van de woningen in de categorie betaalbare woningen in het sociale en middensegment. Het huidige aantal van 226 sociale huurwoningen van woningcorporatie Havensteder komt terug. En de ambitie is om extra sociale huurwoningen bij te bouwen. Behalve woningen komen er in de torens werkplekken, winkels, een café of restaurant, een hotel en maatschappelijke voorzieningen zoals kinderopvang, een gezondheidscentrum en voorzieningen voor ouderen.

Plek voor iedereen

“Samen met partners spant de gemeente zich enorm in om voor iedereen een fijn thuis in de stad te bouwen. RISE is een voorbeeld van bouwen voor alle Rotterdammers. De helft van de woningen valt in het betaalbare segment. Daarmee komen er veel nieuwe huizen voor de middengroepen, voor de politieagent, de onderwijzer en de verpleegkundige. Ook komen er bijna zes keer zoveel woningen terug als er nu zijn.’’ zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). Nu staan er op deze locatie 226 woningen, er komen er 1100 extra bij.

Sociale woningbouw

De huurders van de sociale huurwoningen in de Pompenburgflat kunnen straks allemaal een woning tegen dezelfde huurprijs krijgen in de woontoren aan de Coolsingel. Ondanks dat de huurders in dezelfde omgeving kunnen blijven wonen en een nieuwe woning krijgen, heeft de ontwikkeling begrijpelijk veel impact op ze. Havensteder heeft aan het plan strikte voorwaarden verbonden en doorloopt met de huurders een zorgvuldig traject waarbij betrekken, begeleiden en ontzorgen voorop staat.

Kwaliteitsslag openbare ruimte

De openbare ruimte rondom de projectlocatie is nu nog stenig en biedt weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. De gemeente is al begonnen met het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte. De onlangs heringerichte Coolsingel is hiervan het eerste resultaat. En van het Hofplein wordt de komende jaren, als onderdeel van de zeven stadsprojecten, een groen verblijfsgebied gemaakt. RISE draagt ook bij aan verbetering van de buitenruimte. In de plint komen entrees aan zowel de centrumzijde als de Doelstraat. Dit zorgt aan beide kanten van de bebouwing voor levendigheid op straat. Ook wordt voor de buurt een aantrekkelijk verblijfsgebied gemaakt aan de Doelstraat zijde. En er komt een betere wandelroute van Hofplein naar Doelwater.

Besluitvorming

Nadat het college van burgemeester en wethouders vorig jaar het ambitiedocument voor RISE heeft vastgesteld is gewerkt aan een nota van uitgangspunten. Deze nota is aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling en wordt 14 oktober behandeld in de raad. De volgende stap voor de gemeente om tot definitieve besluitvorming te komen is de bestemmingsplanprocedure. Officiële besluitvorming bij Havensteder zal midden 2022 zijn.

Participatie

Eind 2019 is de participatie met betrokkenen gestart. Als eerste heeft Havensteder haar bewoners van de Pompenburgflat betrokken en in januari 2021 zijn alle belanghebbenden en geïnteresseerden uitgenodigd door RED Company om te reageren en mee te denken. De participatie is een continu proces. Na de vaststelling van de nota van de uitgangspunten start Havensteder samen met de bewonersvertegenwoordiging een maatwerk-participatietraject. Onderdeel van dit traject is het opstellen van het sociaal plan. Daarnaast werkt RED Company het ontwerp verder uit in samenspraak met stakeholders en de gemeente.