Direct naar de content

Meer balans in Rotterdamse woningvoorraad

Prioriteit bij middensegment en doorstroming sociale sector

De Rotterdamse woningvoorraad komt steeds meer in balans. Dit blijkt uit de Gebiedsatlas die vandaag is gepresenteerd. Hiermee wordt gestuurd op meer evenwicht in de woningvoorraad op gebiedsniveau. De woningvoorraad kwam niet overeen met de samenstelling van de Rotterdamse bevolking, waar meer mensen een hogere opleiding en inkomen hebben.

“De Rotterdamse woningvoorraad groeit en verandert. Er komt een beter evenwicht tussen het goedkope, midden en hoge segment. Zo kunnen meer Rotterdammers hun wooncarrière maken in de stad en verbetert ook het voorzieningenniveau. Rotterdam moet voor alle inkomensgroepen een fijne stad zijn om in te wonen. Daar werken we samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers en de raad aan’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). Het college wil dat vrijwel alle wijken in 2030 beter in balans zijn.

Rotterdam betaalbaarste grote woonstad

Het college presenteerde vandaag ook de voortgangsrapportage Woonvisie. Daarin staat dat Rotterdam de best betaalbare grote stad is om te wonen. Ondanks de druk op de woningmarkt is een woning in Rotterdam goedkoper dan in de andere grote steden en liggen de prijzen onder het landelijke gemiddelde.

De woningvoorraad neemt toe. De afgelopen twee jaar is gestart met de bouw van 7252 woningen. Het college heeft een ambitieus bouwprogramma van 18.000 woningen om het aanbod van woningen snel te vergroten. “Rotterdam werkt hard aan het bouwen van een huis voor elke Rotterdammer. We zijn op de goede weg, maar het bouwtempo moet omhoog. We proberen de bouw te versnellen met bijvoorbeeld vereenvoudigde procedures zodat ontwikkelaars hun plannen sneller kunnen uitrollen. De afspraken die we met bouwpartijen hiervoor hebben gemaakt staan in het Woningbouw Akkoord Rotterdam’’, zegt wethouder Kurvers.

Inhaalslag in middensegment

Woningbouw in het middensegment bleef de eerste helft van deze collegeperiode achter. Om te zorgen voor meer woningen voor jonge gezinnen en starters zet het college in op een inhaalslag. Bij nog te starten bouwprojecten gaat het aandeel middensegment omhoog. Bij grote gebiedsontwikkelingen zoals Feijenoord City zet de gemeente in op de bouw van 40 procent woningen in het middensegment.

,,We maken ons hard voor langdurige betaalbaarheid. Daarom blijven huurwoningen 15 jaar in het middensegment’’, zegt wethouder Kurvers. ,,Dit geldt bijvoorbeeld voor woningen in de Leeuwenkuil in de Afrikaanderwijk, op de Lloydpier en in Sportcampus bij De Kuip.’’ Voor koop in het middensegment werkt de gemeente een zelfbewoningsplicht uit. Dat heeft een dempend effect op de waardeontwikkeling. Ook wordt onderzocht of duurdere woningen naar het middensegment kunnen worden omgezet.

Actieplan doorstroming in de sociale sector

De wachttijd voor een sociale huurwoning in Rotterdam hoort tot de laagste in de regio. Toch zou de gemeente graag zien dat er meer doorstroming is van bijvoorbeeld ouderen die in een (te) grote eengezinswoning wonen die geschikt is voor een gezin. Om meer doorstroming te krijgen in de sociale sector is een actieplan Beschikbaarheid opgesteld. Hierin staan maatregelen die het college met corporaties en huurdersverenigingen in kan zetten. Zo wil het college een huurcompensatie voor ouderen die verhuizen naar een kleinere woning, een verhuispremie en een doorstroompremie. ,,We vinden het belangrijk dat er jaarlijks voldoende sociale woningen vrijkomen voor de verhuur’’, zegt wethouder Kurvers.

Zoals afgesproken met de regiogemeenten neemt de sociale woningvoorraad in Rotterdam af. Dit gaat sneller dan verwacht, maar past binnen de koers van de Woonvisie en via de Gebiedsatlas zorgen we dat dit op de juiste plekken in de stad gebeurt. Namelijk in de wijken waar veel sociale voorraad is en juist behoefte is aan middensegment. De waardestijging van woningen speelt een belangrijke rol in de snellere afname, maar bijvoorbeeld ook de verkoop van en het overzetten naar het middensegment van sociale huurwoningen door de corporaties.

Hoewel de sociale woningvoorraad per saldo afneemt, wordt er ook veel sociaal nieuw gebouwd. De bouwproductie is zelfs hoger dan verwacht. Met de corporaties zijn extra afspraken gemaakt voor de nieuwbouw van sociale woningen in nieuwe gebiedsontwikkelingen zoals Zomerhofkwartier (Z0H0). Marktpartijen ontwikkelen sociale woningen voor starters en studenten in het project Startmotor bij Hart van Zuid en Ourdomain in de binnenstad.

Met alle ingrepen zal in Rotterdam in 2030 ongeveer 57 procent van de totale woningvoorraad sociaal zijn. In absolute aantallen blijven er altijd meer sociale woningen dan huishoudens in de sociale doelgroep.