Direct naar de content

Meer aandacht voor slachtoffers in Rotterdam

Symposium brengt professionals en slachtoffers nader tot elkaar

Slachtofferhulp Nederland, politie, Openbaar Ministerie, slachtofferadvocaten en de gemeente gaan samen de handen ineen slaan voor een betere zorg voor slachtoffers in Rotterdam. Woensdagmiddag tijdens het symposium Aandacht voor Slachtoffers is afgesproken een gezamenlijk actieplan op te stellen. “De kans om slachtoffer van een misdrijf te worden is gelukkig niet heel groot, de impact daarentegen is enorm. Juist daarom is aandacht van alle betrokken professionals ontzettend belangrijk,” licht wethouder Eerdmans (Veiligheid) toe.

Slachtofferrechten
Vorig jaar raakte 1 op de 1.000 Rotterdammers ongewild betrokken bij een misdrijf. Hoewel dat een kleine kans is, kan dit het leven van een slachtoffer enorm ontwrichten. In Rotterdam lopen ketenpartners qua samenwerking voorop, toch zijn er zeker nog verbeteringen te maken. Die inzichten zijn opgedaan tijdens het symposium. Kleine verbeteringen met een groot gevolg zijn bijvoorbeeld het informeren over de behandeling van de strafzaak, standaard terugkoppelen over de aangifte of het letterlijk opruimen van de rommel na een winkeloverval. In het actieplan worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners deze en andere verbeterpunten verder uitgewerkt.

Ketenpartners
Met politie, OM en Slachtofferhulp Nederland vormt Gemeente Rotterdam een netwerk rondom slachtoffers dat samenwerkt in alle fasen van het slachtofferschap: van het voorkómen van slachtoffers, de aangifte, de strafzaak tot nazorg. Gemeente Rotterdam trekt zich het lot van slachtoffers aan vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid en zorg voor haar bewoners en ondernemers. Op het gebied van preventie en nazorg sluit de gemeente aan op de andere partners. Zo biedt de gemeente bijvoorbeeld al veiligheidstrainingen aan ouderen. En is onlangs een pilot gestart in Feijenoord waarbij de gemeente en Slachtofferhulp Nederland samenwerken om slachtoffers na een overval of diefstal direct emotionele, praktische en juridische ondersteuning te bieden.

Gezamenlijk Actieplan
Aanleiding voor het symposium was het Rotterdamse rapport “Samen voor Slachtoffers van criminaliteit”. Het beter informeren van slachtoffers en een betere samenwerking tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland zijn de verbeterpunten waar tijdens het symposium over is gesproken met slachtoffers en professionals. Met de input van deze middag wordt een gezamenlijk actieplan opgesteld, gestoeld op de fasen van het slachtofferschap: preventie, melding/aangifte, het strafproces en de nazorg. De verwachting is dat het actieplan na de zomer naar de gemeenteraad wordt gestuurd.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl