Direct naar de content

Meer aandacht voor langdurig werkzoekende Rotterdammers

Tegenprestatie heet nu Prestatie010

Een groot aantal werkzoekenden uit het programma Tegenprestatie krijgt de komende tijd meer persoonlijke aandacht van de gemeente. Het college zet in op een forse daling van het aantal bijstandsgerechtigden en gaat Rotterdammers die al lange tijd op zoek zijn naar een baan, beter begeleiden. Onder de nieuwe naam Prestatie010 kan een gedeelte van deze doelgroep rekenen op meer contactmomenten en hulp om problemen aan te pakken. Ook wordt hen laagdrempelige scholing aangeboden. Op die manier wil de gemeente meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stappen laten zetten richting re-integratie en waar mogelijk betaald werk.

Van de ruim 35.000 Rotterdammers die nu in de bijstand zitten, vallen er ruim 20.000 mensen onder het programma Prestatie010 (voorheen Tegenprestatie). Deze werkzoekenden zijn gemiddeld 51 jaar en zitten gemiddeld bijna 11 jaar in de bijstand. Via Prestatie010 kiezen ze een bezigheid die past bij hun eigen vaardigheden en omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, verbeteren van taalvaardigheid, de aanpak van schulden of werken aan de gezondheid.

Nieuwe mogelijkheden
Van de ongeveer 9.000 werkzoekenden uit het programma Prestatie010 is de ontwikkeling echter zo ver, dat ze vervolgstappen kunnen zetten. Prestatie010 wordt daarom uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo gaan deze 9000 werkzoekenden vaker in gesprek met hun eigen activeringscoach. De activeringscoach zet in op coaching, motivering en ontwikkeling van de werkzoekende. Belemmeringen om aan het werk te gaan, worden aangepakt. Ook wordt gewerkt aan presentatie- en sollicitatietechnieken en is het mogelijk om laagdrempelige scholing te volgen. Voorbeelden zijn het behalen van een BHV-certificaat of VCA-diploma.

Maximaal haalbare voor elke Rotterdammer
De ondersteuning vanuit de gemeente is erop gericht dat werkzoekenden uit Prestatie010 door kunnen stromen naar re-integratie of betaald werk. Doel is dat er aan het eind van de collegeperiode in 2022 4.000 werkzoekenden uit deze doelgroep naar een re-integratietraject zijn uitgestroomd. Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Met Prestatie010 streven we naar het maximaal haalbare voor elke Rotterdammer in deze doelgroep. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente ook aandacht besteden aan de mensen die door allerlei omstandigheden of tegenslagen in het leven een tijd niet gewerkt hebben. Ik geloof er namelijk in dat iedereen een stap kan maken in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt kan verkleinen. Of dit nu het starten met re-integratie is, het starten van vrijwilligerswerk, weer gaan bewegen of het aanpakken van schulden.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl