Direct naar de content

Mededelingen raadsvergadering

Donderdag 11 september 2014, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de raadsagenda te behandelen:

Actualiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Extra agendapunt

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die om 10.00 uur begint in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.