Direct naar de content

Mededelingen raadsvergadering

Donderdag 10 september, 10.00 uur, raadzaal

De vergadering start met een in memoriam voor oud-raadslid de heer L.C. (Leo) Bruijn.

Verzoeken raadsleden
De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Tweeminutendebat

Motie vreemd aan de orde van de dag

Besluitvorming
De gemeenteraad stemt deze raadsvergadering digitaal. Dit gebeurt in een aparte vergadering die begint om 19.30 uur. U kunt de stemmingen via de livestream volgen. Nadat de stemming voor een motie of voorstel gesloten is, maakt de voorzitter de stemuitslag bekend. Ook kunt u direct op het raadsinformatiesysteem de uitslag terugzien. Ververs hiervoor de pagina met de agenda en klap het betreffende agendapunt open.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.