Direct naar de content

Mededelingen raadsvergadering

Donderdag 20 april, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteiten

Bewoners kunnen niet lachen om de Eerdmans-bak

(actualiteit aangevraagd door de PvdA)

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

De vergadering start met het in memoriam ter nagedachtenis aan het oud-raadslid de heer D. (John) Marapin.

De heer M.A. (Maarten) van de Donk (VVD) neemt aan het eind van de vergadering afscheid van de raad. Hij wordt opgevolgd door de heer S.J.C. (Simon) Becker.

Live uitzending en vergaderstukken

De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl  Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukkenr aadplegen.

  


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.