Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering (nieuwe versie)

Dinsdag 4 juli, 10.00 uur, raadzaal

In de vorige versie van dit bericht ontbrak een toelichting bij het Verzoek om beraadslaging. Het is nog onzeker of dit punt behandeld wordt, zie de toelichting in onderstaand bericht.

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Verzoek om beraadslaging

  • Magis 010 (SP)
    De griffie heeft deze aanvraag niet geaccordeerd omdat in het presidium is afgesproken, m.u.v. actualiteiten, geen nieuwe agendapunten toe te staan. De SP wenst echter deze aanvraag door te zetten. De griffier adviseert, indien de raad dit verzoek alsnog toewijst, deze aanvraag achter aan de agenda te plaatsen

 Actualiteiten

Regeling van werkzaamheden

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.