Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

donderdag 18 juni, 10.00 uur raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteiten:

Regeling van werkzaamheden


Twee minutendebat

Toevoeging agendapunt

  •  Renovatie en herinrichting raadzaal (SP en Partij voor de Dieren)


De raad beslist bij vaststelling van de agenda of het bovenstaande verzoek wordt gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.