Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 28 mei, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen: 

Actualiteit

Regeling van werkzaamheden

Tweeminutendebatten

  • Excuses voor overtreding Grondwet en EVRM (Nida, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA)
    De voorzitter geeft – na overleg met de eerste indiener – in overweging dit verzoek aan te merken als verzoek beraadslaging / toevoegen agendapunt. Dit betekent dat fracties het debat met het college en ook onderling kunnen aangaan, interrupties kunnen worden gepleegd en andere fracties ook moties kunnen indienen. Bij een tweeminutendebat is dit niet mogelijk.

Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn
In verband met het feit dat wethouder De Jonge is uitgenodigd te verschijnen bij een hoorzitting over het pgb in de Tweede Kamer zal dit onderwerp naar verwachting in de tweede helft van de middagzitting of later worden behandeld.

De vergadering kent een ochtend-, middag- en avondzitting.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.