Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 11 april, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen.

Verzoek om debat

Vergunningen van clubs op Stadhuisplein

(VVD, D66)

Onderwijstoekomst voor leerlingen met een autisme spectrumstoornis

(Partij voor de Dieren, Leefbaar Rotterdam, PvdA)

Tweeminutendebat

Trevvel

(Leefbaar Rotterdam)

Proef horeca Witte de Withstraat en Meent

(D66, VVD, SP, Leefbaar Rotterdam, 50Plus, GroenLinks, PvdA)

Diversiteit bij de politie

(DENK)

Effectieve aanpak shishalounges

(Leefbaar Rotterdam)

Motie vreemd aan de orde van de dag

Stop plotselinge lasten door asbestdaken

(Leefbaar Rotterdam)

Naming and shaming discriminerende bedrijven

(DENK)

Vergaderstukken en live uitzending

U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.