Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

donderdag 2 april, 10.00 uur raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Verzoek om beraadslaging

Actualiteit

Regeling van Werkzaamheden

Tweeminutendebat

Extra agendapunt

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.