Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 19 april, 11.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Verzoeken om beraadslaging

Tweeminutendebat

Actualiteiten

Regelingen van werkzaamheden

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

De vergadering begint niet om 10.00 uur, maar om 11.00 uur. De voorzitter van de raad, Ahmed Aboutaleb, neemt om 10.00 uur in zaal 7 het rapport in ontvangst van de verkenners Derk Loorbach en Jos van der Vegt. Aansluitend lichten zij hun bevindingen toe.

Aan het begin van de raadsvergadering wordt afscheid genomen van Bart-Joost van Rij (Leefbaar Rotterdam) en wordt een nieuw lid van de raad beëdigd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 11.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.