Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Woensdag 21 en donderdag 22 februari

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda op donderdag 22 februari te behandelen. De vergadering op donderdag start om 10.00 uur.

Verzoeken om beraadslaging

Tweeminutendebatten

Actualiteiten

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.