Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 11 januari, 13.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteiten

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

In verband met het plotselinge overlijden van mevrouw G. J. V. (Gerda) Eeuwijk (D66) start de gemeenteraad om 10.00 uur met een herdenkingsbijeenkomst.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.