Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 28 september,10.00 uur, raadszaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen.

Verzoek om beraadslaging

Behoud woonwijk Wielewaal

(SP, PvdA, VVD)

Actualiteiten

Regeling uitstapprogramma prostituees

(ChristenUnie-SGP)

Regeling van werkzaamheden

Film Turkse couppoging in Rotterdamse bioscopen

(CDA)

Onderzoek omvang seksueel geweld uitgaansleven

(Leefbaar Rotterdam)

Tweeminutendebat

Respijt sociaal-cultureel centrum Ayasofia

(NIDA, SP)

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken

De vergadering wordt uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadsplegen. 


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 010 267 2751 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl