Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 29 juni, 10.00 uur, raadzaal

Het volgende verzoek is mondeling aangekondigd om aanvullend op de agenda te behandelen:

Verzoek om beraadslaging

Het houden van een debat over de actuele politieke situatie als gevolg van de mededeling dat raadslid M. Anfal zich heeft aangesloten bij een andere fractie.

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of het verzoek wordt gehonoreerd en wanneer het debat gehouden wordt.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.