Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 19 februari 2015, 10.00 uur, raadzaal

Naar aanleiding van het overlijden van oud-raadslid C.P. Mulder (D66) spreekt de plv. voorzitter van de raad, een in memoriam uit aan het begin van de vergadering. Verder leidt de nieuwe Stadsdichter Hester Kribbe het gedicht 'Laden en lossen' in, waarna zij dit voordraagt.

De vergadering kent een ochtend- en middagzitting.

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Verzoeken om beraadslaging

De gemeenteraad besluit bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening, raadsgriffie Rotterdam, 06 2221 3746  of  t.vanbree@griffie.rotterdam.nl