Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 12 januari 2017, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteiten

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de verzoeken worden gehonoreerd.

De burgemeester zal aan het begin van de vergadering zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede uitspreken. Daarna staat de gemeenteraad stil bij het overlijden van oud-gemeenteraadslid mr. H.E. (Henk) Koning.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.