Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 12 mei 2016, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteit

Op verzoek van de SP is het onderwerp 'Vrijheid van meningsuiting bij bezoek president Indonesië' doorgeschoven naar de Actualiteitenraad van 19 mei.

Verzoek om beraadslaging

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.