Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 18 februari, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

 Verzoeken om beraadslaging

Actualiteit

Regeling van Werkzaamheden

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

De heer P.R. Schol (SP) wordt aan het begin van de vergadering geïnstalleerd als tijdelijk raadslid.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.