Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 17 december, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteit

Regeling van Werkzaamheden

Verzoeken om beraadslaging

Tweeminutendebat

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.