Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

donderdag 17 september, 10.00 uur, burgerzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Actualiteit

Verzoek om beraadslaging

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.

De raad vergadert in de burgerzaal, omdat de raadzaal wordt verbouwd. Publiek kan de vergadering volgen via een rechtstreekse beeld- en geluidverbinding in zaal 7. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem www.ris.rotterdam.nl. 

De vergadering kent naar verwachting een ochtend, middag- en avondsessie.

Vergaderstukken
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.