Direct naar de content

Mededelingen digitale raadsvergadering

Donderdag 28 mei, 13.00 uur

De raadsvergadering vindt digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Beraadslaging en besluitvorming
Het debat over de onderwerpen op de agenda heeft plaatsgevonden in de commissies. Tijdens een digitale raadsvergadering vindt in principe alleen besluitvorming plaats.

De gemeenteraad stemt deze raadsvergadering digitaal. U kunt de stemmingen via de livestream volgen. Nadat de stemming voor een motie of voorstel gesloten is, maakt de voorzitter de stemuitslag bekend. Ook kunt u direct op het raadsinformatiesysteem de uitslag terugzien. Ververs hiervoor de pagina met de agenda en klap het betreffende agendapunt open.

Verzoeken raadsleden
De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Verzoek interpellatiedebat

Motie vreemd aan de orde van de dag

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.