Direct naar de content

Mededelingen buitengewone raadsvergadering en onderwerpen digitale actualiteitenraad

Donderdag 7 januari, 10.00 uur

De buitengewone raadsvergadering en actualiteitenraad vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Buitengewone raadsvergadering
Locoburgemeester Bert Wijbenga spreekt tijdens de buitengewone raadsvergadering de Nieuwjaarsrede uit. Er kunnen voor deze vergadering geen aanvullende verzoeken voor debatten worden ingediend door raadsleden.

Bekijk hier alle vergaderstukken.

Actualiteitenraad
Aansluitend aan de buitengewone raadsvergadering is er een actualiteitenraad. De volgende verzoeken zijn ontvangen om tijdens de actualiteitenraad te behandelen:

Actualiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.