Direct naar de content

Mededelingen Begrotingsraad

Donderdag 7 en 12 november, 10.00 uur, raadzaal

Op donderdag 7 november behandelt de gemeenteraad de Begroting 2020. De fracties konden tot vandaag moties en amendementen vooraf indienen. De vooraf ingediende moties en amendementen kunt u inzien bij agendapunt 7 op de agenda van donderdag 7 november.

Agendapunten dinsdag 12 november
Op dinsdag 12 november bespreekt de gemeenteraad in een voortgezette vergadering het ‘Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie in de zaak Hümeyra en het rekenkamerrapport ‘Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf’.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.