Direct naar de content

Masterplan Onderwijs: Bouwen aan de Toekomst

Rotterdam presenteert een startdocument als uitnodiging aan iedereen met hart voor onderwijs in Rotterdam om mee te bouwen aan de toekomst van onderwijs in deze stad. De opbrengsten worden vastgelegd in het Masterplan Onderwijs dat in juni 2017 gereed moet zijn.

Rotterdam is in 2016-2017 Onderwijsstad van Nederland. Hiermee onderstreept de stad het belang van onderwijs. Rotterdam heeft tegelijkertijd de ambitie om onderwijsstad te blijven en ook na 2016-2017 dé stad te zijn waar je onderwijs wilt krijgen én geven. Daarvoor is het nodig om vooruit te kijken. Door middel van het startdocument nodigt Rotterdam vanaf vandaag iedereen die hart heeft voor de stad – onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen, private opleidingen, kennisinstellingen, sport, cultuur, overheid en wetenschap— een bijdrage te leveren aan het Masterplan Onderwijs.

Razendsnelle veranderingen
Onder invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen, verandert niet alleen de wereld, maar ook onze blik op de wereld en de manier waarop we met informatie omgaan in hoog tempo. Banen verdwijnen of veranderen van inhoud. Nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Een deel van de kennis en vaardigheden die de markt nu zoekt, bestond vijf jaar geleden nog niet. De diversiteit van de bevolking neemt toe, mensen nemen deel aan wereldwijde (digitale) netwerken en tegelijk is er behoefte aan buurtzorg en kleinschaligheid. De veranderingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving gaan razendsnel en laten zich moeilijk voorspellen, maar onderwijs blijft onverminderd belangrijk. Hoe ziet dat onderwijs er in de toekomst in Rotterdam uit?

Startdocument als uitnodiging
Het vandaag gepresenteerde startdocument is een uitnodiging aan onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen, private opleidingen, kennisinstellingen, sport, cultuur, overheid en wetenschap om mee te bouwen aan het onderwijs van de toekomst. Om innovatie en actie in de praktijk te brengen en zoveel mogelijk kennis en kunde, inzet, energie, ervaring en netwerken aan elkaar te verbinden. Daarnaast dragen bestaande en nieuwe experimenten, bijeenkomsten met lokale, nationale en internationale experts, onderzoeken en praktijkervaringen uit Rotterdam en daarbuiten aan het Masterplan bij.

Rotterdam: ‘living lab’
Het doel van het Masterplan is niet om ‘het juiste’ antwoord voor de toekomst te vinden door eenmalig een rapport te schrijven maar om te komen tot noodzakelijke structurele vernieuwing. Wethouder Hugo de Jonge: ‘We grijpen dit jaar als Rotterdam Onderwijsstad van Nederland aan om een ‘living lab’ op gebied van onderwijs te creëren. De stad als magneet voor experts, vernieuwers, (internationale) koplopers; voor leraren en andere onderwijsprofessionals met passie en ambitie; voor jongeren met talenten en voor werkgevers die willen investeren. Aan het eind van dit jaar zullen we alle opbrengsten samenvoegen tot het Masterplan Onderwijs.’

Leren moet blijven lonen
In het Collegeprogramma #Kendoe 2014 – 2018 is afgesproken dat er een Masterplan Onderwijs wordt opgesteld waarin wordt onderzocht hoe het onderwijs in Rotterdam toekomstbestendig te maken en welke bijdrage het onderwijs kan leveren aan de toekomst van Rotterdam. Alles gericht op betere onderwijsresultaten en goed opgeleide jongeren met perspectief op een mooie baan in een sterke stad. Wethouder Hugo de Jonge: ‘Voor het ontdekken en benutten van talenten en het vinden van een passende plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt is goed onderwijs onmisbaar. Leren Loont in Rotterdam en dat moet ook zo blijven: hoe hoger het opleidingsniveau van de Rotterdammers en hoe beter het onderwijs anticipeert op de vraag van de arbeidsmarkt, des te beter functioneren de samenleving en de economie en des te flexibeler we kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden en uitdagingen.’

Rotterdam heeft de ambitie om ook na 2016-2017 onderwijsstad te blijven en daarmee ook in de toekomst dé stad te zijn waar je onderwijs wilt krijgen én wilt geven.

Kijk voor het volledige startdocument, de evenementenagenda en informatie voor de manieren waarop iedereen met hart voor Rotterdam en het onderwijs aan het Masterplan kan bijdragen, op www.onderwijs010.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl