Direct naar de content

Marjolein van Asselt voorgedragen als kandidaat directeur van de Rekenkamer Rotterdam

Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om mevrouw prof.dr.ir. Marjolein B.A. van Asselt voor benoeming voor te dragen als nieuwe directeur van de Rekenkamer Rotterdam. In de raadsvergadering van 18 maart zal over de benoeming gestemd gaan worden door de gemeenteraad.

Prof.dr.ir. Marjolein B.A. van Asselt (51) is werkzaam als Raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en is tevens hoogleraar Risk Governance aan de Universiteit van Maastricht. Zij zal, indien de stemming positief uitpakt, Paul Hofstra opvolgen. Paul Hofstra is sinds 2009 directeur-bestuurder bij de Rekenkamer Rotterdam.

“Aan het functioneren van ons stadsbestuur levert de Rekenkamer Rotterdam een wezenlijke bijdrage. De directeur van de Rekenkamer Rotterdam vervult een belangrijke, onafhankelijke en publieke rol als zowel onderzoeker en als beoordelaar van het stadsbestuur.“
– burgemeester Ahmed Aboutaleb –

Over de Rekenkamer Rotterdam
De Rekenkamer Rotterdam doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Zij onderzoekt dus de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid. De rapporten van de Rekenkamer Rotterdam zijn altijd openbaar. De gemeenteraad is de belangrijkste doelgroep van de Rekenkamer Rotterdam, die ook de rekenkamer is voor de regiogemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Met onafhankelijk onderzoek levert de Rekenkamer Rotterdam een bijdrage aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan de versterking van de lokale democratie.