Direct naar de content

Maak kennis met ondergronds Rotterdam tijdens de Maand van de Onderwereld in november

Kabels, buizen, ondergrondse ruimtes, rioolgemalen, maar ook de geschiedenis van Rotterdam: voor veel bewoners is de ondergrondse stad een grote onbekende. Maar in november kunnen Rotterdammers ondergronds Rotterdam leren kennen. In de Maand van de Onderwereld organiseert de gemeente 18 unieke activiteiten.

Kinderen kunnen waterlaborant spelen of archeologische schatten ontdekken. Schuilen in een bunker uit de Koude Oorlog. Of kruipen onder de vleugels van de Zwaan. Met eigen ogen inspecteren wat er met ons afvalwater gebeurt. En wat er allemaal komt kijken bij veilig ondergronds vervoer. Dit en meer valt te beleven tijdens de Maand van de Onderwereld.

Rotterdam is veel groter dan Rotterdam
Rotterdam is een indrukwekkende stad bovengronds, omdat haar wereld ondergronds dit mogelijk maakt. Kilometers kabel transporteert data. Buis na buis laat drinkwater uit kranen stromen. Gemaal na gemaal verpompt douchewater. Steen voor steen halen archeologen ons verleden boven. En paal na paal ondersteunt deze bodem onze stadsiconen, onze gebouwen, onze huizen. Onze Rotterdamse bovenwereld kan enkel zijn wat ze is, omdat net zo hard aan onze onderwereld wordt gebouwd. Een wereld die –omdat ze veelal onzichtbaar blijft– voor velen onbekend is. Met de maand van de onderwereld maakt de gemeente Rotterdammers bewust van het belang van een duurzaam beheer van de ondergrond voor een goed functionerende stad.

De Maand van de Onderwereld heeft per week een thema:
Week 1 (2 tot en met 8 november): Geheimen uit ons gezamenlijk verleden
Stadsarcheologen vertellen over de geschiedenis van onze stad. Kinderen kunnen van alles ontdekken over het gereedschap en de vondsten van onze stadsarcheologen. En ondergrondspecialisten van gemeente Rotterdam laten zien wat bovengronds eigenlijk niet te zien is …

Week 2 (9 tot en met 15 november): In het web van kabels en leidingen
Excursies naar rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven, gemaal Westersingel en de waterberging in parkeergarage Museumpark en project RINEW (hergebruik afvalwater). Kinderen kunnen omgeschoold worden tot echte waterlaborantjes.

Week 3 (16 tot en met 22 november): Rotterdammers ondergronds onderweg
Excursies basculekelder Erasmusbrug en Maastunnel. Lezing stadsarchitect Maarten Struijs over hoe hij kwam tot goede (ondergrondse) ontwerpen door te luisteren naar omwonenden.

Week 4 (23 tot en met 29 november): Beschermd in Rotterdams bodem
Excursie atoombunker voor de Rotterdamse haven in de Spaanse Polder. Vertoning documentaire Rotterdam van Onderen en het verhaal van de filmmaker.

Rotterdam van Onderen
‘Rotterdam van Onderen’ is een indrukwekkende documentaire over de Rotterdamse bodem. Daal in het donker af met de documentairemakers van ‘Stichting En… Actie!’ en neem zo een kijkje onder de grond. De documentaire wordt in delen op maandag 2, 9, 16 en 23 november vertoond. De documentaire is ook in zijn geheel te zien. Dit kan vrijdag 27 november. Dan vertelt ook de filmmaker zijn verhaal.

Volledige programma
Het volledige programma is hier te vinden en op www.rotterdam.nl/maandvandeonderwereld. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden voor de verschillende activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie

Pers is van harte uitgenodigd een kijkje te nemen bij de activiteiten tijdens de Maand van de Onderwereld en kan zich aanmelden door een mail te sturen naar maandvandeonderwereld@rotterdam.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Persoon, gemeente Rotterdam, 06-51 62 12 82.