Direct naar de content

Luchtkwaliteit prioriteit voor Rotterdammers

Rotterdammers vinden luchtkwaliteit heel belangrijk voor de stad. Voor verbetering van de luchtkwaliteit en milieu kijken zij vooral naar de overheid en het bedrijfsleven.

Dat hebben meer dan 5.000 Rotterdammers via de Omnibusenquête laten weten. 68% van hen merkte luchtkwaliteit aan als ‘heel belangrijk’. Het onderwerp Duurzaamheid is in de enquête opgeknipt in verschillende onderdelen. Luchtkwaliteit, de aanwezigheid van groen en energiebesparing zijn daarin de belangrijkste onderwerpen. Ook is gevraagd naar de actiebereidheid op deze onderwerpen. Bijna de helft was nog niet tevreden over de eigen bijdrage (44%) en die van andere Rotterdammers (46%), maar vooral het bedrijfsleven (54%), de Nederlandse overheid (49%) en de gemeente Rotterdam (47%) lijken aan zet.

Samenwerken aan verbetering
Wethouder Pex Langenberg (o.a. duurzaamheid en mobiliteit) is blij met dit resultaat: "Het toont aan dat Rotterdammers klimaatverandering en milieu een gezamenlijke verantwoordelijkheid vinden. De eigen actiebereidheid is ook vrij hoog, al zie je wel dat concrete plannen voor bijvoorbeeld woningisolatie en energiebesparing vaak ontbreken. Met goed advies, slimme acties en het beter bekend maken van landelijke regelingen kunnen we Rotterdammers goed op weg helpen," zegt Langenberg, "Het moet ook zonder extra gemeentelijke subsidies kunnen, de besparingen leveren immers direct resultaat op in de portemonnee. Mijn ambitie is dat we zo samen 10.000 woningen in de stad verbeteren."

Luchtkwaliteit
Elke Rotterdammer kan daarnaast ‘investeringsloos’ meewerken aan de oplossing. Door vaker de auto te laten staan en de fiets of het openbaar vervoer gebruiken, werkt iedereen mee aan schonere lucht in de stad. Een prioriteit die Langenberg deelt met de Rotterdammers: “Ruim tweederde vindt schone lucht een prioriteit, en als gemeente zijn wij hiervoor medeverantwoordelijk. Alle Rotterdammers hebben recht op schone lucht, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid daarvoor te zorgen. Daarom zijn maatregelen als de uitgebreidere milieuzone cruciaal.”

Ruimte voor verbetering
Rotterdam is druk bezig de stad toekomstbestendiger te maken. Niet alleen met grote projecten van gemeente en bedrijfsleven, ook dankzij de kleinere initiatieven die overal in de stad ontstaan. De gemeente ondersteunt met projecten als 'Geef plastic de zak', de wedstrijd waarmee Rotterdam plastic-tas-loos moet worden, en CityLab010 waar Rotterdammers innovatieve ideeën en plannen kunnen indienden.

Over de Omnibusenquête
Voor de enquête van 2015 werd vijf maal 3.780 Rotterdammers benaderd, 5.453 daarvan hebben de enquête daadwerkelijk ingevuld (zo'n 29%). Dat is voldoende representatief en vergelijkbaar met vorig jaar (30%). De enquête wordt telkens schriftelijk verspreid onder een aselecte groep mensen die bij de gemeente staat ingeschreven als bewoner.

Het belang van milieu en klimaat wordt door Rotterdammers over het geheel traditioneel lager gezet dan dat van thema's als veiligheid/criminaliteit, openbare ruimte en verkeer. Toch blijken duurzaamheid, klimaat en milieu te leven onder Rotterdammers. 'Schone lucht' wordt door 68% aangemerkt als heel belangrijk. Ook de bereidheid tot meer gebruik maken van de fiets scoort hoog met 79%. Rotterdammers merken daarnaast dat hun stad groener worden en waarderen dat: 59% ervaart Rotterdam als groen en 79% is tevreden over het groen in hun buurt, met een ruime 7 als rapportcijfer.

De duurzaamheidsrapportage van de Omnibusenquête, ‘Rotterdammers over duurzaamheid 2015’, is integraal beschikbaar via http://www.rotterdam.nl/rotterdammersovermilieuenduurzaamheid


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl