Direct naar de content

Lucht in Rotterdam 15 procent schoner tijdens lockdown

In de maanden april en mei van dit jaar was de lucht in Rotterdam een stuk schoner dan in voorgaande jaren. Belangrijkste oorzaak was de forse afname van het autoverkeer tijdens de lockdown. Gemiddeld werd er door Milieudienst DCMR 15 procent minder stikstof gemeten in Rotterdam. Langs drukke wegen was de daling nog groter. Ook de uitstoot van fijnstof en roet was fors lager.

Luchtvervuiling is een structureel probleem in Rotterdam. Hoewel de luchtkwaliteit in de afgelopen jaren flink verbeterd is, zijn er nog enkele drukke wegen waar de luchtkwaliteitsnormen stelselmatig worden overschreden. Ook in die straten was tijdens de lockdown de lucht aanzienlijk verbeterd, zoals op de Pleinweg en de Statenweg. In geen enkele straat werden in die periode de normen overschreden.

Enorme gezondheidswinst
De hoeveelheid autoverkeer is de best beïnvloedbare factor om de luchtkwaliteit op straatniveau te verbeteren. Het stadsbestuur neemt daarom maatregelen om het verkeer door de stad blijvend te verminderen, zegt wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): “We stimuleren het autoverkeer dat niet in Rotterdam hoeft te zijn om over de ring te rijden in plaats van dwars door de stad. Dat levert enorme gezondheidswinst op in straten als de ‘s-Gravendijkwal.”

Daarnaast hoopt wethouder Bonte op blijvende verandering in het mobiliteitsgedrag van Rotterdammers. “Tijdens de coronacrisis zijn meer mensen gaan fietsen. Ook is thuiswerken veel normaler geworden. Als we die effecten weten vast te houden, kunnen we ook op lange termijn de gezondheid in drukke straten aanzienlijk verbeteren.”