Direct naar de content

Lintjesregen in Rotterdam

Donderdag 26 april reikt burgemeester Ahmed Aboutaleb namens Koning Willem-Alexander de Koninklijke onderscheidingen uit in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. De feestelijke bijeenkomst begint om 9.30 uur.

De jaarlijkse Lintjesregen is een publieke waardering voor mensen die zich inzetten voor de samenleving. Mensen die jaren hard hebben gewerkt voor anderen, vaak naast een vaste baan en op vrijwillige basis. Hun inzet varieert van hand- en spandiensten bij een speeltuinvereniging of sportclub tot langdurig sociaal werk bij diverse maatschappelijke, kerkelijke of culturele organisaties. Maar wat de aard van het vrijwilligerswerk het ook is, de vrijwilligers vervullen een waardevolle, maatschappelijke functie. De samenleving is hen daar erkentelijk voor, en die erkenning krijgt gestalte tijdens de Lintjesregen.

Gedecoreerden
Vertegenwoordigers van de pers kunnen het overzicht van gedecoreerden opvragen bij mevrouw Nel van der Kolk, e-mail: pc.vanderkolk@rotterdam.nl.

Toekenning
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of voorafgaand aan Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen op: www.lintjes.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 22 66 19 17 of e-mail: me.molenbeek@rotterdam.nl.