Direct naar de content

Lichtgevend zebrapad zet voetgangers in de spotlights

Verkeersexperiment in Hoogkwartier

Voetgangers kunnen de Mariniersweg in het donker veilig oversteken door een nieuw zebrapad dat door middel van blacklights wordt verlicht. De witte strepen van het zebrapad (ter hoogte van de Bredestraat-Vogelenzang) lichten op in het donker waardoor het zebrapad beter zichtbaar is voor automobilisten. Het is een experiment bedoeld om voetgangers beter zichtbaar te maken voor automobilisten en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Rotterdam voetgangersvriendelijk maken staat hoog op de agenda van de stad.

Het fluorescerende zebrapad is ontwikkeld door Heijmans en een innovatieve manier om punten waar voetgangers oversteken beter zichtbaar te maken voor automobilisten. Zodra het donker wordt, gaan UV-lichten aan boven de oversteekplaats die de witte zebrastrepen doen oplichten. Als de resultaten van het experiment positief zijn, kan het fluorescerende zebrapad worden ingezet op andere locaties in de stad waar de zichtbaarheid van oversteekplaatsen niet optimaal is.

Toekomstbestendige wijk Hoogkwartier
Het idee voor het experiment is een reactie op de signalen van de bewoners van het Hoogkwartier. De gemeente werkt samen met Stadslab Hoogkwartier om de wijk Hoogkwartier ‘toekomstbestendig’ te maken. Bewoners gaven tijdens buurtbijeenkomsten aan dat zij het oversteken op de Mariniersweg niet altijd als prettig ervaren. Ook gaven zij aan dat ze zich als fietser op de Hoogstraat niet altijd veilig voelen. Daarom is er ook gestart met een experiment waarbij de Hoogstraat tussen het Oostplein en de Mariniersweg tijdelijk als eenrichtingsverkeer voor auto’s is ingericht. Tijdens het experiment kunnen auto’s alleen richting het Oostplein rijden. Vanuit het Oostplein kunnen auto’s niet meer afslaan naar de Hoogstraat, waardoor deze plek overzichtelijker moet worden. Beide experimenten duren tot 11 november 2019.

Aanpak verkeersveiligheid
Het experiment met het lichtgevende zebrapad is onderdeel van de nieuwe verkeersveiligheidsaanpak die in het najaar gepresenteerd wordt. De voetganger speelt hierin een belangrijke rol. Om inzicht te krijgen in het gedrag van voetgangers en de verkeersveiligheid worden verschillende experimenten in de stad uitgevoerd. De resultaten en reacties van voetgangers worden gemonitord en op basis hiervan wordt bekeken wat de meeste wenselijke situatie wordt. Dit zal bijdragen aan een voetgangersvriendelijke stad.

Lopen in Rotterdam
De stad voetgangersvriendelijk maken staat hoog op de agenda van Rotterdam. De stad groeit en dit betekent meer druk op de openbare ruimte en het verkeersnetwerk. Wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit, Jeugd en Taal): “Een voetgangersvriendelijke stad en het stimuleren van lopen draagt bij aan zóveel doelstellingen: de stad bereikbaar houden, maar bijvoorbeeld ook stimuleren van gezond gedrag, realiseren van de klimaatdoelen en het verbeteren van de luchtkwaliteit.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer,  bestuursvoorlichter wethouder Bokhove, 06-41316567 of t.breimer@rotterdam.nl