Direct naar de content

Lek geheime informatie: Rotterdamse gemeenteraad wil onderste steen boven

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb doet, als voorzitter van de gemeenteraad, na overleg met het presidium, aangifte van het vermoedelijk lekken van informatie uit het geheime deel van de raadsvergadering afgelopen dinsdag. Hierin beantwoordde het college vragen over het onverwachte vertrek van de gemeentesecretaris. Afgelopen donderdag verscheen een artikel in het Algemeen Dagblad waarin leek dat er vanuit het geheime deel van de gemeenteraad was gelekt.

Het schenden van geheimhouding raakt de kern van de relatie tussen gemeenteraad en college van B&W. Het is bovendien een strafbaar feit. Er zal eerst onderzoek worden gedaan naar het vermoedelijk lekken, waarna het Openbaar Ministerie eventueel vervolging kan instellen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08, of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.