Direct naar de content

Leerwerktrajecten voor nieuwe Rotterdammers: 21 statushouders aan het werk bij de gemeente Rotterdam

Sinds half augustus hebben 21 statushouders een contract gekregen bij de gemeente Rotterdam. Zij nemen deel aan een bijzonder leerwerktraject. Deelnemers krijgen een (tijdelijk) contract voor een periode van maximaal één jaar, daarna stromen zij verder de gemeentelijke organisatie in, of slaan hun vleugels uit op de arbeidsmarkt. Tijdens het traject maken de statushouders kennis met verschillende functies en afdelingen, en is er extra aandacht voor taal en ontwikkeling. Met een speciaal team worden passende leerwerkplekken gezocht óf gecreëerd. Voor deelnemer Ishmail is de impact groot: “Dat betekent voor mij de overstap van overleven naar echt leven.”

Statushouders zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Nu moeten zij de stap zetten naar de arbeidsmarkt, maar dat gaat soms moeizaam. Een nieuwe werkcultuur of taalvaardigheid spelen daar vaak een rol bij, maar ook de overgang naar financiële zelfstandigheid is voor statushouders complex. Om de stap naar werk te versnellen, is de gemeente als werkgever gestart met de leerwerktrajecten.

Wethouder Faouzi Achbar (o.a. Samenleven): “De nieuwe Rotterdammers (statushouders) die deelnemen aan de leerwerktrajecten willen aan de slag en meekomen in de maatschappij. Bij het doorlopen van een traject leren deelnemers nog beter de taal en bouwen een waardevol netwerk op. Het is een duurzame manier om nieuwe Rotterdammers aan je bedrijf te binden, waar hopelijk ook andere werkgevers een voorbeeld aan nemen.”

Van uitkering naar werk
De statushouders die deelnemen aan de leerwerktrajecten maken binnen de gemeente kennis met verschillende vakgebieden, zodat zij breed ervaring op doen en een passende plek kunnen vinden. Tijdens de trajecten is aandacht voor de taal en de financiële stap van uitkering naar werk.

Wethouder Tim Versnel (o.a. Werk): “Werken doet mensen goed, zeker als je nieuw bent in Nederland. Met de leerwerktrajecten helpen we mensen met de financiële stap van een uitkering naar werk en hun persoonlijke ontwikkeling. Een belangrijke stap naar een zelfstandige toekomst.”

De deelnemers worden begeleid door gespecialiseerde consulenten. Zij begeleiden hen zowel op inburgering als toeleiding naar werk of onderwijs. De consulenten kijken steeds samen met de statushouders naar wie in aanmerking komt voor de leerwerktrajecten.

Passend werk met perspectief
De leerwerktrajecten worden op allerlei afdelingen van de gemeente opgezet. Het kan bijvoorbeeld gaan om werk als wijkbeheerder, een administratieve functie of werk bij de stadsreiniging. Voor sommige functies zijn de trajecten in groepsverband, maar voor statushouders met specifieke werkervaring is een traject op maat ook mogelijk. Ishmail is één van de deelnemers die succesvol heeft deelgenomen. Elf jaar geleden kwam hij vanuit Sierra Leone naar Nederland. Nu is hij gastheer bij cultuurcentrum de Romeynshof.

Deelnemer Ishmail: “Ik zie deze baan als een opstapje om verder te leren en te groeien. Ik voel me inmiddels een echte Rotterdammer, ik ben ingeburgerd en heb hier een bestaan opgebouwd. Nu ik een huis heb en een betaalde baan, kan ik eindelijk verder met mijn leven. Deze maand heb ik mijn eerste salaris ontvangen. En in maart kreeg ik mijn eerste huis. Dat betekent voor mij de overstap van overleven naar echt leven.”

Aan de slag als werkgever
Bent u werkgever en wilt u ook een statushouder in dienst nemen? Voor advies kunt u terecht bij uw gemeente of bij de accountmanagers van het WerkgeverServicepunt Rijnmond. Kijk op: www.wsprijnmond.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar, 06 – 287 417 94 of km.vanderheiden@rotterdam.nl