Direct naar de content

Leerlingen praktijkonderwijs krijgen voor het eerst diploma

Vandaag is het Pro diploma geïntroduceerd voor leerlingen van het praktijkonderwijs in de regio Rijnmond. Daarmee gaan ook deze leerlingen, net als hun leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs, met een diploma van school. Het is een erkenning voor de inzet van de leerlingen op het praktijkonderwijs en het versterkt hun trots. Voor werkgevers is met het diploma veel sneller duidelijk wat een leerling kan en weet. Het diploma, dat is ontwikkeld door scholen en gemeente, is een aanvulling op het portfolio dat een leerling tijdens zijn of haar opleiding opbouwt.

Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) reikte symbolisch de eerste diploma’s uit tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Rotterdamse stadhuis. Ruim 350 leerlingen van 11 Pro scholen in de regio Rijnmond sluiten dit schooljaar af met een diploma.

Ontwikkeld samen met scholen
Het Rotterdamse Pro diploma en de eisen waaraan leerlingen moeten voldoen, zijn gezamenlijk ontwikkeld door 11 Pro scholen, namelijk de Pro scholen van LMC (3 scholen), de Pro scholen van Accent (4 scholen) Olympiacollege, ProNova in Schiedam, Maximacollege in Ridderkerk en IJsselcollege in Capelle aan den IJssel. Jaarlijks ronden zo’n 350 leerlingen in de regio Rotterdam een opleiding praktijkonderwijs af.

Voordeel voor werkgevers
De eerste werkgevers, waar eindexamenleerlingen dit schooljaar stage liepen, zijn positief over het diploma, omdat zij zien dat het leerlingen meer zelfvertrouwen geeft en omdat zij door het diploma een duidelijker beeld hebben van wat de leerling heeft behaald en kan als de leerling van school af komt en in het bedrijf komt werken. Voorheen kwamen alle leerlingen zonder diploma van school af. De leerling had meestal alleen (branche)certificaten behaald, maar niet altijd werd duidelijk waar in vijf jaar op de Pro school aan was gewerkt. Met het Pro diploma is dat wel duidelijk. Hoe meer leerlingen de arbeidsmarkt op gaan met een diploma op zak, hoe meer het zijn waarde voor werkgevers zal bewijzen.

Diploma op eigen niveau
Het Rotterdamse Pro diploma kent drie profielen. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau een diploma halen dat past bij hun uitstroomprofiel. Dit maakt duidelijk of een leerling na het praktijkonderwijs aan het werk kan met of zonder ondersteuning of in staat is om door te stromen naar het mbo / leren op mbo-2-niveau.

Aantrekkelijk en herkenbaar beroepsonderwijs
In het Rotterdamse onderwijsbeleid is afgesproken om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. Het Praktijkonderwijs hoort daar bij. Het Pro diploma zorgt voor aantrekkelijker en herkenbaarder beroepsonderwijs. Meer leerlingen kunnen met het diploma makkelijker een passende baan vinden, omdat werkgevers beter weten wat de leerling te bieden heeft


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl