Direct naar de content

Langer thuis wonen in IJsselmonde

Bewoners en professionals ontwikkelen samen maatregelen

In IJsselmonde wordt het gemakkelijker voor ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen wonen. Een pakket met maatregelen dat nauw aansluit bij de situatie en de behoefte in het gebied gaat dat mogelijk maken. De maatregelen zijn opgesteld door bewoners en professionals. IJsselmonde is het eerste gebied in Rotterdam waar deze aanpak van het programma Langer Thuis wordt toegepast.

Vandaag zette wethouder Ronald Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) zijn handtekening om de afspraken te bekrachtigen. “In IJsselmonde gaan we concreet van start om zo snel mogelijk resultaat te kunnen boeken. Ook krijgen we zo meer inzicht in de beste oplossingen om zelfstandig te kunnen wonen”, aldus Schneider.
De maatregelen bestaan uit een verhuismarinier (hulp en informatie bij verhuizing), een keuzegids met thuistechnologie, verbeterde signalering en hulpverlening aan dementerenden, een pop-up ontmoetingsplek in winkelcentrum Keizerswaard, bundeling van informatie over activiteiten in Keizerswaard Magazine en iPad-trainingen. De maatregelen worden gezamenlijk uitgevoerd door de gemeente, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars, woningcorporaties in het gebied.
IJsselmonde is het eerste gebied waar de gemeente aan de slag gaat met de maatregelen uit het programma Langer Thuis. Omdat de situatie in de Rotterdamse gebieden heel verschillend is, wordt per gebied bekeken wat nodig is en wat werkt. Inmiddels is de inventarisatie in Delfshaven bijna afgerond. Daarna komen de andere gebieden aan de beurt.

Langer Thuis
Met het programma Langer Thuis neemt de gemeente Rotterdam maatregelen om ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De maatregelen richten zich op geschikte woningen, een vitaal netwerk, toegankelijke wijken en voorzieningen en bundeling van nuttige informatie. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningcorporaties en belangenorganisaties van de doelgroepen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ginny Mulder communicatieadviseur voor het programma Langer Thuis 06 51505996