Direct naar de content

Langer thuis wonen in Delfshaven

Bewoners en professionals ontwikkelen samen maatregelen

In Delfshaven wordt het gemakkelijker voor ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen wonen. Een pakket met maatregelen dat nauw aansluit bij de situatie en de behoefte in het gebied gaat dat mogelijk maken. De maatregelen zijn opgesteld door bewoners en professionals. Delfshaven is na IJsselmonde het tweede gebied in Rotterdam waar deze aanpak van het programma Langer Thuis wordt toegepast.

Samen met de betrokken partijen en de gebiedsdirecteur zette wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) vandaag zijn handtekening om de afspraken te bekrachtigen. “De kracht van deze aanpak zit in de gezamenlijkheid, zowel bij het bedenken als bij de uitvoering van de maatregelen”, aldus De Jonge.

IJsselmonde tweede gebied
De maatregelen bestaan uit een pilot in de Pupillenbuurt voor een betere afstemming tussen formele en informele zorg, een Wmo-quickscan die inzicht geeft op de kans van slagen bij een aanvraag voor een woningaanpassing, onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van de inlooppunten van de VraagWijzer en het verbeteren van de informatievoorziening. De maatregelen worden gezamenlijk uitgevoerd door de gemeente, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars, woningcorporaties in het gebied.
Delfshaven is na IJsselmonde het tweede gebied waar de gemeente aan de slag gaat met maatregelen uit het programma Langer Thuis. Omdat de situatie in de Rotterdamse gebieden heel verschillend is, wordt per gebied bekeken wat nodig is en wat werkt. Inmiddels is ook de inventarisatie in Pernis bijna afgerond. Daarna komen de andere gebieden aan de beurt.


Langer Thuis
Met het programma Langer Thuis neemt de gemeente Rotterdam maatregelen om ervoor te zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De maatregelen richten zich op geschikte woningen, een vitaal netwerk, toegankelijke wijken en voorzieningen en bundeling van nuttige informatie.
Het programma is onderdeel van de ontwikkeling op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam. Belangrijke aanleiding is dat de gemeente per 2015 verantwoordelijk is voor het organiseren van meer soorten hulp en ondersteuning voor haar inwoners (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). In Rotterdam doen we dit dichtbij huis in de wijken en buurten. Uitgangspunt bij de ondersteuning is wat mensen zelf kunnen, al dan niet met hulp van anderen in hun omgeving. Wie ondersteuning nodig heeft, krijgt dit op maat en zo dichtbij mogelijk bij huis.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 12 55 26 68 of j.scholten@rotterdam.nl