Direct naar de content

Lang in de bijstand, toch aan het werk

Investeren in talent levert eerste resultaten op

Meer mensen die al lang in de bijstand zaten, vonden de eerste negen maanden van dit jaar toch werk of zetten stappen op weg naar werk: tot nu toe vonden 175 Rotterdammers betaald werk ondanks een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 412 mensen hebben zich dit jaar zo ver ontwikkeld, dat zij klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. In juli 2018 bestond de groep langdurig werkzoekenden uit 21.607 mensen. Dit aantal is in oktober 2019 gedaald naar 19.886. Dat staat in de tertaalmonitor die wethouder Richard Moti (Werk&Inkomen) presenteert aan de gemeenteraad.

Eén van de instrumenten die het college inzet om Rotterdammers die al een lange tijd in de bijstand zitten aan het werk te helpen, is Prestatie010. Het gaat meestal om mensen met weinig of geen opleiding of werkervaring, die moeite hebben met lezen of schrijven, of schulden hebben. Zij zitten gemiddeld 11 jaar in de bijstand en zijn meestal boven de vijftig jaar. Prestatie010 biedt 9.000 langdurig werkzoekenden meer persoonlijke aandacht en contactmomenten met een vaste coach. Ook krijgen zij ondersteuning die is toegesneden op hun persoonlijke situatie en wordt hen laagdrempelige scholing aangeboden. Voorbeelden zijn het behalen van een BHV-certificaat of VCA-diploma. Door de extra aandacht komen talenten van mensen weer bovendrijven en kunnen zij deze (weer) gaan inzetten. Het bestand met langdurig werkzoekenden is mede hierdoor de eerste negen maanden van dit jaar gedaald. Overigens is de daling van het bestand voor een deel ook toe te wijzen aan redenen als het bereiken van de AOW-leeftijd, verhuizen of overlijden.

Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Met Prestatie010 willen we zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen weer mee laten doen. Dat is goed voor hen, goed voor hun omgeving en goed voor de stad. Daarom is het belangrijk dat we als gemeente aandacht besteden aan de mensen die door allerlei omstandigheden of tegenslagen in het leven een tijd niet gewerkt hebben. Ik geloof er namelijk in dat iedereen een stap kan maken in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt kan verkleinen. Of dit nu het starten met re-integratie is, het starten van vrijwilligerswerk, weer gaan bewegen of het aanpakken van schulden. En ik ben trots op elke Rotterdammer die zo’n stap weet te zetten.”

Stappenteller
Om de individuele ontwikkeling van de werkzoekenden te meten en te bevorderen, heeft de gemeente een stappenteller ontwikkeld. Alle stappen die een werkzoekende doorloopt worden daarin opgenomen en geven een goed beeld van iemands ontwikkeling en zijn of haar wensen. De eerste resultaten van deze nieuwe digitale tool worden begin 2020 verwacht.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl