Direct naar de content

Landtong Rozenburg blijft groen

College en Havenbedrijf akkoord over compensatieregeling

Het groene karakter van de Landtong in Rozenburg blijft behouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een akkoord bereikt met het Havenbedrijf Rotterdam om te zorgen dat de landtong niet verder wordt ontwikkeld als haven- of industrieterrein. Het Havenbedrijf, dat een ontwikkelrecht op de landtong heeft, wordt hiervoor gecompenseerd. Hiermee is de weg vrij om de landtong groen te houden – een lang gekoesterde wens van de bewoners van Rozenburg en de Rotterdamse gemeenteraad.

Het college heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over de uitkomst van de onderhandelingen met het Havenbedrijf. De inzet was het groen houden van de landtong met inpassing van al eerder afgesproken ontwikkelingen zoals walstroom en windenergie. Als de raad met deze afspraken akkoord gaat, kan de wijziging van het bestemmingsplan van de landtong in werking worden gezet.

Wethouder Roos Vermeij: “Met deze afspraken komt het college tegemoet aan een vurige wens van de Rozenburgers en van de gemeenteraad, én lossen we onze eigen belofte voor een groene landtong in. Het geduld van Rozenburg is de afgelopen periode enorm op de proef gesteld. Ik ben blij dat we na vele constructieve gesprekken met het Havenbedrijf nog voor het einde van het jaar een akkoord hebben bereikt.”

Compensatie Havenbedrijf Rotterdam
De afgelopen maanden hebben de gemeente en het Havenbedrijf uitvoerig gesproken over een compensatieregeling. De inzet van deze gesprekken was om het groene karakter van de landtong Rozenburg te behouden. Hierbij was het zaak tot afspraken te komen die niet alleen het ontwikkelrecht van het Havenbedrijf compenseren maar ook meerwaarde voor Rotterdam hebben:

Voor het Merwevierhavensgebied wordt het contract van het Havenbedrijf Rotterdam met Continental Juice verlengd. Dit gebeurt onder voorwaarden van private investeringen in walstroom, beeldkwaliteit en mobiliteit/ontsluiting om de inpassing in de omgeving te verbeteren. De mate van deze voorwaarden is afhankelijk van de contractduur. Met deze afspraak kan dit bedrijf, een belangrijke speler in de food-sector, voor Rotterdam behouden blijven. Ook zijn er afspraken gemaakt over de afronding van de rijkssubsidie uit het Nota Ruimtebudget.

Tot slot beoogt de gemeente een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het havenervaringscentrum op de Tweede Maasvlakte. De doelstellingen van dit centrum sluiten aan op gemeentelijke doelstellingen, zoals het verstrekken van informatie over de arbeidsmarkt, onderwijs en de Rotterdamse haven. In de huidige plannen is dit centrum de vervanger van Futureland en biedt het onderdak aan het Educatief Informatiecentrum Mainport Rotterdam (EIC) dat nu nog op de landtong Rozenburg gevestigd is.

De komende tijd worden deze afspraken en de financiële onderbouwing van het akkoord verder uitgewerkt. De gemeenteraad wordt daarover begin 2022 nader geïnformeerd.