Direct naar de content

Kruising Tienmorgenseweg wordt veiliger

Op 13 oktober start de gemeente Rotterdam met werkzaamheden aan het kruispunt Tienmorgenseweg en Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg. Het kruispunt wordt opnieuw ingericht, waardoor de verkeersveiligheid verbetert. De werkzaamheden duren tot 24 oktober 2014.

De stoepen, de rijbanen en de fietsstroken op en rond de kruising worden aangepast en de verkeersdruppels krijgen een andere vorm. Hiermee wordt het kruispunt overzichtelijker en daardoor veiliger voor weggebruikers. In de eerste week worden alle voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het frezen van de rijbanen. In de tweede week wordt het kruispunt heringericht, en aansluitend opnieuw geasfalteerd.

Autoverkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. In de laatste week kan er sprake zijn van verkeershinder. Het verkeer wordt dan door verkeersregelaars en via een verkeersregelinstallatie over het kruispunt geleid. De buslijnen 105 en 106 blijven gedurende de werkzaamheden rijden. Deze worden via een aangepaste doorgang over het kruispunt geleid. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website www.rotterdam.nl/tienmorgensewegkruising.

Verkeersveiligheid
Het kruispunt is een zogenoemde ‘blackspot’, een kruispunt waar extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. De blackspot-aanpak van gevaarlijke kruispunten is onderdeel van het collegebeleid om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren. Het college heeft in de komende periode extra geld vrijgemaakt om meer blackspots aan te kunnen pakken.


Noot voor de redactie:

Meer informatie bij: Henny Prins, Omgevingscommunicatie Gemeente Rotterdam,
tel: 010 – 267 55 81, of e-mail: hh.prinsvanloenen@rotterdam.nl.
Meer informatie vindt u ook op de website: www.rotterdam.nl/tienmorgensewegkruising.