Direct naar de content

Kralingen bruisend binnen de perken

Actieplan tegen studentenoverlast in Kralingen

De gemeente Rotterdam heeft een actieplan met maatregelen opgesteld om de overlast door studenten in Kralingen tegen te gaan. Verantwoordelijk wethouder Karremans heeft dit plan vandaag gepresenteerd, samen met Arthur ten Have (voorzitter stichting STOK), Rens van Overdam (voorzitter gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk) en Julia van den Bosch (praeses Rotterdamse Kamer van Verenigingen). Met deze maatregelen moet het voor alle bewoners van Kralingen weer prettig wonen worden.

Gemeente neemt maatregelen tegen overlast door studenten

De overlast in Kralingen varieert van nachtelijk lawaai op straat en in panden tot fietswrakken. In het actieplan worden al deze ‘overlastgevers’ benoemd en gekoppeld aan acties om dit tegen te gaan. Wethouder Karremans: “Met dit brede pakket aan maatregelen kan het niet anders dan dat de overlast in Kralingen flink wordt teruggedrongen. Samen met deze samenwerkingspartners zullen we dit goed volgen en zo nodig met extra maatregelen komen. De overlast die er nu is, moet gewoon stoppen. Studenten en andere bewoners kunnen echt prima met elkaar samen leven, daar zijn voldoende voorbeelden van.’

Kralingen terug in balans

Het actieplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners. Zij hebben zich verenigd in stichting STOK (Stop Overlast Kralingen) en worden ondersteund door de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Stok voorzitter Arthur ten Have:

“Wij horen van bewoners schrijnende verhalen. Vaak denken zij dat zij de enige zijn die ernstige overlast ervaren. Door als bewoners de krachten te bundelen kunnen we effectiever overlast helpen tegengaan, advies geven en waar mogelijk ook de pandeigenaren betrekken.  STOK is verheugd dat de gemeente nu een krachtig signaal afgeeft om overlast terug te dringen en de wijk terug in balans te brengen.”

Karremans is trots op de samenwerking met bewoners van Stok. “Deze bewoners zijn helaas ervaringsdeskundigen en daarom vind ik het zo knap dat zij zich verenigen en andere bewoners met raad en daad terzijde staan. En zij houden ons scherp in wat wel en niet werkt.”

Stoplichtmodel

Een belangrijke maatregel in het actieplan is het stoplichtmodel. Dit maakt dossieropbouw van woonoverlast veroorzaakt door studenten inzichtelijker en beter volgbaar. In het model zijn al 148 panden in Kralingen opgenomen die de kleur groen, geel, oranje en rood kregen. Hoe ernstiger de overlast, hoe zwaarder de maatregelen worden. Wethouder Karremans gaat binnenkort langs bij een aantal oranje panden waarvan ernstige overlast wordt ervaren. De boodschap is duidelijk: stop direct met het veroorzaken van overlast, anders kom je op rood te staan en zullen bestuurlijke maatregelen worden genomen en zal de kamerverhuurvergunning worden ingetrokken. Hiermee wordt ook de eigenaar van het pand gedupeerd, die zonder kamerverhuurvergunning nog maar 2 personen mag huisvesten.

Preventie woonoverlast

Om te voorkomen dat het tot deze uiterste maatregel komt, werkt de gemeente ook aan preventie. Naast STOK doet zij dit samen met hoger onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters, de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV) en met studentenverenigingen RSC-RVSV en R.S.V. Sanctus Laurentius. Naast het overleg hoe het beter kan, gaat het hierbij ook om activiteiten waarbij studenten en hun medebewoners beter contact met elkaar krijgen en zo overlast kan worden voorkomen. Gelukkig gaat op het op veel plekken goed tussen studenten en bewoners en zijn er voorbeelden van een goede samenwerking.