Direct naar de content

Kooplieden baas over eigen weekmarkt

Pilot verzelfstandiging warenmarkt van start in Rozenburg

De weekmarkt in de deelgemeente Rozenburg is verzelfstandigd. De marktkooplieden hebben zich verenigd in de stichting weekmarkt Rozenburg. Zij gaan nu zelf zorgen voor een aantrekkelijke markt voor de bezoekers. Daarnaast zijn de marktkooplieden zelf verantwoordelijk voor zaken als schoonmaak, toezicht en het verdeling van standplaatsen op de markt. De pilot, waarvoor wethouder Hamit Karakus (o.a. stedelijke economie) vandaag het officiële startsein heeft gegeven, duurt drie jaar. Na deze periode wordt bekeken of de verzelfstandiging permanent wordt en model kan staan voor de andere Rotterdamse markten.

Markten hebben een belangrijke functie in Rotterdam. Zij dragen bij aan een aantrekkelijke stad voor consument en bezoeker. De markt is een aanvulling in het voorzieningenniveau in de wijk maar heeft ook een sociale functie. Door concurrentie van gevestigde detailhandel in het goedkope segment en het veranderde gedrag van de consument staan markten echter onder druk.

Wethouder Hamit Karakus (o.a. stedelijke economie): “De verzelfstandiging van de markt is nodig om de toekomst van de markten in Rotterdam te waarborgen. Door de verzelfstandiging krijgen de marktkooplieden zelf de verantwoording over hun markt. Zij moeten zorgen voor een aantrekkelijke markt met een divers aanbod en goede prijzen. Dit is ook voor de consumenten goed nieuws.“

“De twintig marktkooplieden in Rozenburg waren meteen enthousiast toen zij werden benaderd om mee te doen met de pilot, vertelt Helmut Hermans, manager van de stichting De Markt van Morgen”. “De gemeente Rotterdam opende de deur voor de verzelfstandiging van de markt. De marktkooplieden voelen zich nu nog meer ondernemer met alle aspecten die daarbij komen kijken. Zij zijn nu degene die moeten zorgen voor een markt met kwaliteit.“

Op 13 locaties in de stad worden in Rotterdam iedere week warenmarkten georganiseerd. De organisatie gaat volgens de regels van de Marktverordening door de dienst Stadsbeheer van gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk de markten te behouden en te verbeteren. Speciaal daarvoor is het ''Meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma 2013-2017 markten'' geschreven. In dit plan staan verschillende stappen om de markten aantrekkelijker te maken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Karakus, 06 – 10 06  47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl