Direct naar de content

Koninklijke onderscheidingen voor de heren J.C.M. van den Bos en E.H.M. van Dam

Tijdens de Nationale Taptoe in Rotterdam ontvangen twee mensen een Koninklijke Onderscheiding voor hun intensieve inzet voor de Stichting Nationale Taptoe. Wethouder Joost Eerdmans reikt de onderscheidingen uit namens de burgemeester van Rotterdam aan de heren J.C.M. van den Bos uit Uden en E.H.M. van Dam uit Walem. Zij worden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vindt vanavond om 19.30 uur plaats in Ahoy Rotterdam tijdens een ontvangst voorafgaand aan de premièrevoorstelling van de stichting Nationale Taptoe.

De heer Van den Bos is intensief betrokken bij de Taptoe sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij was één van de stuwende krachten achter de transformatie tot de Stichting Nationale Taptoe. Tegelijkertijd stond hij op de bres voor het behoud van de originaliteit van de Taptoe. De heer Van den Bos is actief geweest in vele verschillende functies bij de Taptoe. Van lichtregisseur tot hoofd techniek en van lid van het managementteam tot gewaardeerde en stabiele factor in het kernteam van de Stichting Nationale Taptoe. Daarnaast is de heer Van den Bos al zo’n 30 jaar instructeur en tambour maitre bij het Jachthoorn en Trompetterkorps van Gemert.

De heer Van Dam is bij de Taptoe actief sinds 1996. Eerst was hij 12 ½ jaar voorzitter, vervolgens was hij drie jaar lang producer. Van Dam organiseerde zo’n vijftien taptoes. Hij heeft de Taptoe door zwaar weer geloodst in een moeilijke periode. Hij stond aan de wieg van de oprichting van de International Association of Tattoo Organisers. Hij besteedt veel aandacht aan het onderhouden van internationale contacten, waardoor er soms gunstige mogelijkheden zijn voor het optreden van buitenlandse bands in Rotterdam.

De heer Van Dam wordt met de onderscheiding ook bedankt voor zijn grote inzet voor de promotie van het technisch beroepsonderwijs in Brabant, Nederland en Duitsland.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl